Vestfoldmuseene | Vestfold Museums

Vestfoldmuseene drifter museer og arkiv i Vestfold fylke. Hos oss kan du oppleve aktuell kunst, eller berikes av kulturhistorie innenfor blant annet hvalfangst, vikingtid, middelalder, grevskap, aluminiumshistorie og Munchs hus. Våre eiere er Vestfold fylkeskommune og ni av kommunene i Vestvold. Vestfoldmuseene forvalter samlinger fra hele fylket, mens eierskap til disse samlingene ligger hos de tidligere eierne, og er ikke overført til Vestfoldmuseene. Her vil vi dele fra våre rikholdige fotosamlinger. Foto fra gjenstandssamlingene kan du finne på DigitaltMuseum

Explore this collection

100 1937 1973 What timeframe does this collection cover? 1937: 3 photos 1938: 1 photo 1939: 0 photo 1940: 50 photos 1941: 0 photo 1942: 0 photo 1943: 0 photo 1944: 0 photo 1945: 0 photo 1946: 0 photo 1947: 96 photos 1948: 20 photos 1949: 10 photos 1950: 0 photo 1951: 8 photos 1952: 25 photos 1953: 12 photos 1954: 9 photos 1955: 19 photos 1956: 9 photos 1957: 16 photos 1958: 15 photos 1959: 7 photos 1960: 122 photos 1961: 3 photos 1962: 1 photo 1963: 2 photos 1964: 19 photos 1965: 3 photos 1966: 62 photos 1967: 37 photos 1968: 31 photos 1969: 43 photos 1970: 11 photos 1971: 0 photo 1972: 0 photo 1973: 5 photos

These links will take you to Flickr.com. For now.

Photos of interest

These photos have had lots of views, comments, and favourites.

Recent uploads

The last upload was February 2016.

No comments. Yet.

Do you know anything about what’s in these photos?

🇳🇴 Other members from Norway