Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales

Mae’r Llyfrgell Genedlaethol yn falch i fod yn rhan o The Commons ar Flickr. Ers 1907, mae’r Llyfrgell Genedlaethol wedi bod yn casglu a diogelu etifeddiaeth a diwyddliant Cymru. Ar hyn o bryd mae’r casgliad ffotograffau yn cynnwys dros 800,000 o eitemau o gyfnod cynnar ffotograffiaeth a gwaith ffotograffwyr cyfoes.

Explore this collection

500 2003 2014 What timeframe does this collection cover? 2003: 9 photos 2004: 41 photos 2005: 56 photos 2006: 0 photo 2007: 0 photo 2008: 2 photos 2009: 279 photos 2010: 274 photos 2011: 332 photos 2012: 320 photos 2013: 487 photos 2014: 150 photos

These links will take you to Flickr.com. For now.

Photos of interest

These photos have had lots of views, comments, and favourites.

Recent uploads

The last upload was October 2018.

No comments. Yet.

Do you know anything about what’s in these photos?